dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
*สินค้าลดล้างสต็อค*
เครื่องเสียงกลางแจ้ง PA
ดอกลำโพง และ ตู้ลำโพง
ไมโครโฟนและหูฟัง
อุปกรณ์อื่นๆ
ไฟเวที ไฟฟ้า
ACM AUDIO (6) BEHRINGER (5) BETA THREE (4)
CE-AN-CE (1) CERWIN -VEGA (2) CROWN (12)
DBK (0) DE ACOUSTIC (1) HAMMER (0)
MYNPE (7) NPE (17) NTS (30)
PRO EUROTECH (31) SAE (10) SHINKIWA (1)
SOUNDSTANDARD (1) WARTECH (18) YAMAHA (8)


POWERAMP(เพาเวอร์แอมป์) เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียง เครื่องเสียงPA เครื่องขยายเสียง
View :   Sort :

พบสินค้า 154 รายการ

 view
รหัส : 5845230035
CERWIN-VEGA CV-1800 POWERAMP
ราคา: 17,960.00 บาท
จำนวน : เครื่อง


 view
รหัส : 5845230010
CERWIN-VEGA CV-900 POWERAMP
ราคา: 12,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807031452
DE ACOUSTIC DT-8000S poweramp
*
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน
ราคา: 19,500.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811030362
NTS D-5000 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**ราคาพิเศษกรุณาติดต่อทางร้านครับ**
NTS D-5000
Class D Amplifier
-----------------------
D-5000 พาวเวอร์แอมป์คลาส D รุ่นล่าสุดจาก NTS
ราคา: 11,500.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811030370
NTS D-5004 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**ราคาพิเศษกรุณาติดต่อทางร้านครับ**
NTS D-4000
Class D Amplifier
-----------------------
D-4000 พาวเวอร์แอมป์คลาส D รุ่นล่าสุดจาก NTS
ราคา: 19,000.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811030359
NTS D-4000 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**ราคาพิเศษกรุณาติดต่อทางร้านครับ**
NTS D-4000
Class D Amplifier
-----------------------
D-4000 พาวเวอร์แอมป์คลาส D รุ่นล่าสุดจาก NTS
ราคา: 10,000.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811030394
NTS TD1350 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**ราคาพิเศษกรุณาติดต่อทางร้านครับ**
NTS TD1350
Class TD Amplifier
-----------------------
TD1350 พาวเวอร์แอมป์คลาส TD รุ่นล่าสุดจาก NTS
ราคา: 20,000.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811032021
NTS R1500 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**ราคาพิเศษกรุณาติดต่อทางร้านครับ**
NTS R-SERIES
Class AB/H Professional Amplifier
(R1500 / R2000 / R3000 / R40000 / R5000)
ราคา: 8,200.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811032037
NTS R2000 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**ราคาพิเศษกรุณาติดต่อทางร้านครับ**
NTS R-SERIES
Class AB/H Professional Amplifier
(R1500 / R2000 / R3000 / R40000 / R5000)
ราคา: 8,700.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811032049
NTS R3000 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**ราคาพิเศษกรุณาติดต่อทางร้านครับ**
NTS R-SERIES
Class AB/H Professional Amplifier
(R1500 / R2000 / R3000 / R40000 / R5000)
ราคา: 10,500.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811032065
NTS R4000 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**ราคาพิเศษกรุณาติดต่อทางร้านครับ**
NTS R-SERIES
Class AB/H Professional Amplifier
(R1500 / R2000 / R3000 / R40000 / R5000)
ราคา: 11,500.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811032080
NTS R5000 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**ราคาพิเศษกรุณาติดต่อทางร้านครับ**
NTS R-SERIES
Class AB/H Professional Amplifier
(R1500 / R2000 / R3000 / R40000 / R5000)
ราคา: 13,000.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811030459
NTS K4400 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**ราคาพิเศษกรุณาติดต่อทางร้านครับ**
NTS K-Series
4 Channel Stereo Amplifier
(K4400 / K4600)
ราคา: 12,000.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811030490
NTS K4600 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**ราคาพิเศษกรุณาติดต่อทางร้านครับ**
NTS K-Series
4 Channel Stereo Amplifier
(K4400 / K4600)
ราคา: 16,000.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5801036120
MYNPE K-3000 POWERAMP
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน
**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

-กำลังขับ 2 x 600W ที่8Ohms
-กำลังขับ 2 x 920W ที่4Ohms
-กำลังขับ 2 x 1550W ที่2Ohms
ราคา: 14,500.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5801036161
MYNPE K-4000 POWERAMP
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน
**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

-กำลังขับ 2 x 850W ที่8Ohms
-กำลังขับ 2 x 1300W ที่4Ohms
-กำลังขับ 2 x 2350W ที่2Ohms
ราคา: 17,000.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5801036263
MYNPE K-8000 POWERAMP
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

CLASS TD โรงงานเรียก FTD
-กำลังขับ 2 x 1300W ที่8Ohms
-กำลังขับ 2 x 2000W ที่4Ohms
-กำลังขับ 2 x 3600W ที่2Ohms
ราคา: 19,500.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5801036510
MYNPE K-9000 POWERAMP
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน
**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

-กำลังขับ 2 x 1600W ที่8Ohms
-กำลังขับ 2 x 2400W ที่4Ohms
-กำลังขับ 2 x 4400W ที่2Ohms
ราคา: 23,000.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811030425
NTS VA3.5 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน


**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

-กำลังขับ 2 x 350W ที่8Ohms
-กำลังขับ 2 x 500W ที่4Ohms
-กำลังขับ 2 x 600W ที่2Ohms
ราคา: 9,000.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ


 view
รหัส : 5811030437
NTS VA5.0 poweramp
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน


**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

-กำลังขับ 2 x 500W ที่8Ohms
-กำลังขับ 2 x 700W ที่4Ohms
-กำลังขับ 2 x 800W ที่2Ohms
ราคา: 11,000.00 บาท
จำนวน : เครื่องละ

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เอไอ-ไพศาล ลำปาง 249 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 tel. 054-323911,054-323922,084-3781158 fax. 054-323933
e-mail : sale@paisarn-outlet.com
บริษัท เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์ จำกัด 242/9 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 tel. 056-228643,056-228644,087-8481213 fax. 056-228642
e-mail : ai@paisarn-outlet.com
ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า