dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
สินค้าโปรโมชั่น มีของแถม
เครื่องเสียงกลางแจ้ง PA
ดอกลำโพง และ ตู้ลำโพง
ไมโครโฟนและหูฟัง
อุปกรณ์อื่นๆ
ไฟเวที ไฟฟ้า
View :   Sort :

1
พบสินค้า 15 รายการ

 view
รหัส : 5807451169
PROEUROTECH MG-120XU MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

- มีปีกยึดRACK แถม


ราคา: 5,300.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807451288
PROEUROTECH MG-160XU MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

- มีปีกยึดRACK แถม


ราคา: 6,700.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807453127
PROEUROTECH QU-12FX MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

- มีเอฟเฟคในเครื่อง
- มีช่อง USB และรับสัญญาณเสียงจากบูลทูส
- สามารถเลือกจ่าย 48V ในแต่ละช่องได้อิสระ
- มีปีกยึดRACK แถม

ราคา: 6,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807453169
PROEUROTECH QU-16FX MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

- มีเอฟเฟคในเครื่อง
- มีช่อง USB และรับสัญญาณเสียงจากบูลทูส
- สามารถเลือกจ่าย 48V ในแต่ละช่องได้อิสระ
- มีปีกยึดRACK แถม

ราคา: 7,800.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807453204
PROEUROTECH QU-20FX MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

- มีเอฟเฟคในเครื่อง
- สามารถเลือกจ่าย 48V ในแต่ละช่องได้อิสระ


ราคา: 8,200.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807450912
PROEUROTECH DX-12 MIXER+บูลทูส
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

- มีเอฟเฟคในเครื่อง
- มีช่อง USB และรับสัญญาณเสียงจากบูลทูส
- มี COMPRESSOR ในช่องINPUT MONO
- สามารถเลือกจ่าย 48V ในแต่ละช่องได้อิสระ
- มีปีกยึดRACK แถม

ราคา: 5,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807450926
PROEUROTECH DX-16 MIXER+บูลทูส
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

- มีเอฟเฟคในเครื่อง
- มีช่อง USB และรับสัญญาณเสียงจากบูลทูส
- มี COMPRESSOR ในช่องINPUT MONO
- สามารถเลือกจ่าย 48V ในแต่ละช่องได้อิสระ
- มีปีกยึดRACK แถม


ราคา: 7,500.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807451080
PROEUROTECH MIX-555 MIXER+บูลทูส
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**


ราคา: 3,600.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807451123
PROEUROTECH MIX-888 MIXER+บูลทูส
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**


ราคา: 4,200.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807451043
PROEUROTECH MINI-4FX MIXER+บูลทูส
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**


ราคา: 4,500.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807451051
PROEUROTECH MINI-6FX MIXER+บูลทูส
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**


ราคา: 4,800.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807451067
PROEUROTECH MINI-8FX MIXER+บูลทูส
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**


ราคา: 5,300.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807452047
PROEUROTECH F-4USB MIXER+USB
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

* (สินค้าหมด)
ราคา: 2,100.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807452079
PROEUROTECH F-7USB MIXER+USB
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

* (สินค้าหมด)
ราคา: 2,500.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5807450004
PROEUROTECH I-802 MIXERเอฟเฟคแท้
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

ราคา: 3,900.00 บาท
จำนวน :


1Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เอไอ-ไพศาล ลำปาง 249 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 tel. 054-323911,054-323922,084-3781158 fax. 054-323933
e-mail : sale@paisarn-outlet.com
บริษัท เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์ จำกัด 242/9 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 tel. 056-228643,056-228644,087-8481213 fax. 056-228642
e-mail : ai@paisarn-outlet.com
ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า