dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
สินค้าโปรโมชั่น มีของแถม
เครื่องเสียงกลางแจ้ง PA
ดอกลำโพง และ ตู้ลำโพง
ไมโครโฟนและหูฟัง
อุปกรณ์อื่นๆ
ไฟเวที ไฟฟ้า
View :   Sort :

1
พบสินค้า 16 รายการ

 view
รหัส : 5833451123
SOUNDCRAFT EFX-8 MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

เครื่องผสมสัญญาณเสียง มิกเซอร์อนาล็อก 8 ชาแนล พร้อม ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ก 32 โปรแกรมจาก Lexicon (Mixer)
ราคา: 11,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5833454103
SOUNDCRAFT SIGNATURE-10 MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

Key Features

High-Performance 10-input small format analogue mixers with onboard effects
Iconic Soundcraft® Ghost mic preamps with ultra-low noise performance
Renowned Soundcraft® Sapphyre British EQ with sweepable mid-bands per channel
Lexicon® Effects Engine featuring award-winning Reverbs, Delays, Choruses and Modulations
dbx® Limiters (High-ratio Compressors) on input channels
2-in/2-out USB audio playback and recording*
Switchable Hi-Z inputs for guitars, basses and other instruments
Hi-Pass Filters (low-cut) and 48V Phantom Power on all mic channels
Comprehensive Soundcraft® GB Series audio routing
Smooth premium-quality faders
Robust metal construction for tour-grade build quality and reliability
Internal universal power supply
ราคา: 12,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5833454127
SOUNDCRAFT SIGNATURE-12 MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

Key Features

High-Performance 12-input small format analogue mixers with onboard effects
Iconic Soundcraft® Ghost mic preamps with ultra-low noise performance
Renowned Soundcraft® Sapphyre British EQ with sweepable mid-bands per channel
Lexicon® Effects Engine featuring award-winning Reverbs, Delays, Choruses and Modulations
dbx® Limiters (High-ratio Compressors) on input channels
2-in/2-out USB audio playback and recording*
Switchable Hi-Z inputs for guitars, basses and other instruments
Hi-Pass Filters (low-cut) and 48V Phantom Power on all mic channels
Comprehensive Soundcraft® GB Series audio routing
Smooth premium-quality faders
Robust metal construction for tour-grade build quality and reliability
Internal universal power supply
ราคา: 14,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5833454169
SOUNDCRAFT SIGNATURE-16 MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

Key Features

High-Performance 16-input small format analogue mixers with onboard effects
Iconic Soundcraft® Ghost mic preamps with ultra-low noise performance
Renowned Soundcraft® Sapphyre British EQ with sweepable mid-bands per channel
Lexicon® Effects Engine featuring award-winning Reverbs, Delays, Choruses and Modulations
dbx® Limiters (High-ratio Compressors) on input channels
2-in/2-out USB audio playback and recording*
Switchable Hi-Z inputs for guitars, basses and other instruments
Hi-Pass Filters (low-cut) and 48V Phantom Power on all mic channels
Comprehensive Soundcraft® GB Series audio routing
Smooth premium-quality faders
Robust metal construction for tour-grade build quality and reliability
Internal universal power supply
ราคา: 24,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5833454220
SOUNDCRAFT SIGNATURE-22 MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

Key Features

High-Performance 22-input small format analogue mixers with onboard effects
Iconic Soundcraft® Ghost mic preamps with ultra-low noise performance
Renowned Soundcraft® Sapphyre British EQ with sweepable mid-bands per channel
Lexicon® Effects Engine featuring award-winning Reverbs, Delays, Choruses and Modulations
dbx® Limiters (High-ratio Compressors) on input channels
2-in/2-out USB audio playback and recording*
Switchable Hi-Z inputs for guitars, basses and other instruments
Hi-Pass Filters (low-cut) and 48V Phantom Power on all mic channels
Comprehensive Soundcraft® GB Series audio routing
Smooth premium-quality faders
Robust metal construction for tour-grade build quality and reliability
Internal universal power supply
ราคา: 29,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5833452342
SOUNDCRAFT NOTEPAD-5 MIXER
.
.
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน
**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

Features
Get legendary Soundcraft quality from professional microphone preamps
Easily record, edit and playback from your Mac and PC with an integrated USB audio interface—simply plug-and-play with your Mac*
Getting a great mix is easy with a familiar channel strip layout that includes EQ, aux send, master level and rotary headphone volume control
Durable metal enclosure that’s built-to-last
*PC requires Soundcraft driver installation

ราคา: 4,990.00 บาท
จำนวน : เครื่อง


 view
รหัส : 5833452357
SOUNDCRAFT NOTEPAD-8FX MIXER
.
.
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน
**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

Features
Get legendary Soundcraft quality from professional microphone preamps
Easily record, edit and playback from your Mac and PC with an integrated USB audio interface—simply plug-and-play with your Mac*
Sweeten your mix with HARMAN digital signal processing including iconic Lexicon reverb, echo and delay
Getting a great mix is easy with a familiar channel strip layout that includes EQ, aux send, master fader level and rotary headphone volume control
Durable metal enclosure that’s built-to-last

*PC requires Soundcraft driver installation
ราคา: 6,490.00 บาท
จำนวน : เครื่อง


 view
รหัส : 5833452440
SOUNDCRAFT NOTEPAD-12FX MIXER
.
.
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน
**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

Features
Get legendary Soundcraft quality from professional microphone preamps
Easily record, edit and playback from your Mac and PC with an integrated USB audio interface—simply plug-and-play with your Mac*
Sweeten your mix with HARMAN digital signal processing including iconic Lexicon reverb, echo and delay
Getting a great mix is easy with a familiar channel strip layout that includes EQ, aux send, master fader level and rotary headphone volume control
Durable metal enclosure that’s built-to-last

*PC requires Soundcraft driver installation

ราคา: 7,990.00 บาท
จำนวน : เครื่อง


 view
รหัส : 5833453017
SOUNDCRAFT FX16II MIXER
.
.
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน
**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

ราคา: 33,900.00 บาท
จำนวน : เครื่อง


 view
รหัส : 5833450034
SoundCraft LX7II 24CH MIXER
.
.
**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

The LX7 combines the essential Soundcraft live mixer qualities with basic recording-oriented features, in a compact frame that's light enough for one person to carry yet easy to configure and use. This makes it especially suitable for multi-purpose use in venues such as small halls and community centres, while its direct channel outputs make the LX7 an ideal choice for bands who need a live desk that can double up in the studio.
ราคา: 51,900.00 บาท
จำนวน : เครื่อง


 view
รหัส : 5833450061
SoundCraft LX7II 32CH MIXER
.
.
**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**

The LX7 combines the essential Soundcraft live mixer qualities with basic recording-oriented features, in a compact frame that's light enough for one person to carry yet easy to configure and use. This makes it especially suitable for multi-purpose use in venues such as small halls and community centres, while its direct channel outputs make the LX7 an ideal choice for bands who need a live desk that can double up in the studio.
ราคา: 62,900.00 บาท
จำนวน : เครื่อง


 view
รหัส : 5833457148
SOUNDCRAFT GB-4 24CH MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**
ราคา: 98,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5833457161
SOUNDCRAFT GB-4 32CH MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**
ราคา: 120,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5833457234
SOUNDCRAFT GB-8 24CH MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**
ราคา: 145,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5833457355
SOUNDCRAFT GB-8 32CH MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**
ราคา: 171,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : 5833457368
SOUNDCRAFT GB-8 40CH MIXER
*สินค้ามีส่วนลด กรุณาติดต่อทางร้าน

**สามารถสอบถามราคาพิเศษที่เมนูด้านบน**
ราคา: 198,900.00 บาท
จำนวน :


1Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เอไอ-ไพศาล ลำปาง 249 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 tel. 054-323911,054-323922,084-3781158 fax. 054-323933
e-mail : sale@paisarn-outlet.com
บริษัท เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์ จำกัด 242/9 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 tel. 056-228643,056-228644,087-8481213 fax. 056-228642
e-mail : ai@paisarn-outlet.com
ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า